Turbinų remontas

Kas yra turbina?

Daiktas, liaudyje vadinamas turbina, tapo neatskiriama šiuolaikinio dyzelinio variklio dalimi. Iš tikrųjų  jį reiktų vadinti turbokompresoriumi, nes šis agregatas susideda iš dviejų dalių - dujų turbinos ir kompresoriaus, sujungtų į vieną agregatą. Dujų turbinoje išmetamųjų dujų, išstumtų iš variklio cilindrų, energija paverčiama mechanine energija ir per abi dalis  jungiantį  velenėlį perduodama kompresoriui, kuris suslegia tiekiamą į variklį orą. 

Kada turbokompresorius genda?

Maždaug 70 procentų turbokompresoriaus gedimų įvyksta dėl nekokybiškų alyvų ir alyvos filtrų naudojimo, per reto alyvos keitimo, kitų tepimo sistemos problemų.  20 procentų sugenda dėl ko nors kieto ar minkšto patekimo į turbokompresorių, blogo ar nesandaraus oro filtro arba vamzdyno, likę 10 proc. dėl leistinų sūkių viršijimo arba detalių medžiagos nuovargio ir kitų priežasčių.

Kada reikia remontuoti turbokompresorių?

Jei staiga automobilis nustojo traukti, iš išmetimo vamzdžio  pasirodė balti, mėlyni ar pilki dūmai, pradėjo varvėti alyva, atsirado cypiantys ar žviegiantys garsai akseleruojant - didelė tikimybė, kad tai sugedo turbokompresorius. Tokiu atveju geriausia kreiptis į servisą, kuris specializuojasi dirbti su varikliais ir turbokompresoriais, kadangi tai gali būti ir ne turbokompresoriaus gedimas, be to, diagnozavimas arba pakeitimas reikalauja tam tikros kvalifikacijos ir specifinių žinių.

Kas gali kokybiškai suremontuoti turbokompresorių?

Kai kas galvoja, kad nusipirkus remontinį komplektą, galima tai padaryti pačiam garažo sąlygomis. Deja, toks remontas dažniausiai būna nesėkmingas, nes dažniausiai prireikia dar kokių nors papildomų detalių ar technologinių procesų ir žinių, kurių nėra garaže. Naujos detalės paprastai būna išbalansuotos gamykloje. Be balansavimo didelė tikimybė, kad alyvos plėvelė bus suardyta, atsiras pusiau sausa ar sausa trintis tarp detalių ir jos sudils labai greitai.

Turbokompresorių galima laikyti savotišku variklio būklės indikatoriumi, nes jis paprastai genda tik tada, kai kažkas negerai variklio sistemose. Taigi, jei turbokompresorius vis dėlto sugedo, reikia išsiaiškinti kodėl, ir gedimo priežastį pašalinti, kitaip naujas ar remontuotas turbokompresorius vėl suges labai greitai.

Turbinų remontas:

1. Turbo kompresoriaus nuėmimas.

2. Turbo kompresorius išardomas.

3. Kai turbokompresorius išardytas, apžiūrimos detalės ir nustatoma remonto apimtis.

4. Nustatoma gedimo priežastis. Išardžius turbokompresorių nustatome tikslią gedimo priežastį ir pranešame klientui kokius darbus reikia atlikti.

5. Darbams suteikiame garantiją.