EGR vožtuvas - EGR valymas išprogramavimas atjungimas

EGR (Exhaust Gas Recirculation) vožtuvas - atlieka išmetamųjų dujų recirkuliaciją ir taip sumažina azoto oksidų išmetimą į aplinką, sumažina deguonies kiekį kuro ir oro mišinyje. EGR vožtuvas užtikrina, kad tam tikra dalis išmetamųjų dujų bus nukreipta priešinga kryptimi (į įsiurbimo kolektorių). EGR vožtuvas nepagerina variklio darbo, jis skirtas tik išmetamųjų dujų toksiškumui sumažinti.

EGR vožtuvo konstrukcija

 

Konstrukcijos pagrindiniu elementu yra EGR vožtuvas, kuris reguliuoja į recirkuliaciją nukreipiamų išmetamų dujų kiekį. EGR konstrukcija priklauso nuo būdo, kuriuo valdomas vožtuvas. Vožtuvas atidaromas, remiantis daviklio, stebinčio slėgį įsiurbimo kolektoriuje bei masės srauto indikatoriaus parodymais. Kai kurie EGR vožtuvai turi papildomą išmetamųjų dujų atvėsinimo funkciją. EGR vožtuvo veikimas tiesiogiai priklauso nuo automobilio variklio tipo.

Automobiliuose su benzininiu varikliu EGR vožtuvas nebus įjungiamas, kai pasiekiamos maksimalios sukimo momento apsukos ir kai variklis dirba tuščiąja eiga. Automobiliuose su dyzeliniais varikliais EGR vožtuvas atidaromas, esant tuščiai eigai, ir palaipsniui uždaromas, didėjant apkrovai.

Kodėl atjungiama EGR vožtuvo konstrukcija?

Kai kurie vairuotojai teigia, kad EGR vožtuvo pašalinimas padidina variklio galią. Tačiau atlikti tyrimai parodė, jog tai yra klaidingas įsitikinimas.

EGR vožtuvo atjungimas sukelia šiuos efektus:

      1. Sumažėja į variklį patenkančių teršalų kiekis

      2. Automobilis labiau reaguoja į akceleratoriaus paspaudimą. 

Atjungti EGR vožtuvo konstrukciją yra prasmė, jeigu sugedo vožtuvas arba automobilio rida viršija 100 tūkstančių km. Tai susiję su įsiurbimo kolektoriaus ir variklio vožtuvų užteršimu. Degimo produktai, kuriuos EGR vožtuvas dalinai sugrąžina į įsiurbimo kolektorių, turi įvairių priemaišų ir teršalų.

Kai šis mišinys susimaišo su karterio dujomis, susidaro derva, storu sluoksniu padengianti EGR vožtuvą ir variklio vožtuvus. Dėl tos priežasties sumažėja įsiurbimo kolektoriaus pralaidumo skersmuo. Tai sumažina variklio galią.

Be to, EGR vožtuvas gali išduoti klaidos signalus, kurie automatiškai perjungs variklį į avarinį režimą. Dėl priverstinio mišinio prisotinimo variklio galia mažėja, o kuro sąnaudos padidėja.

EGR vožtuvo atjungimas

 

EGR vožtuvas – tai brangi detalė, be kurios transporto priemonė gali visiškai apsieiti. Dėl šios priežasties daugelis automobilių savininkų ne keičia sugedusį vožtuvą, o atjungia EGR vožtuvą. Reikia pažymėti, jog nepakanka fiziškai atjungti vožtuvą tam, kad būtų pasiektas norimas efektas. Reikės atlikti valdymo bloko, koordinuojančio šios sistemos darbą, programavimą. To neatlikus, ECU blokas signalizuos apie EGR klaidą ar net bandys perjungti variklį į darbą avariniu režimu. 

Dažniausiai, programiškai atjungus EGR vožtuvą, fiziškai atjungti nereikia, tačiau kai kuriuose automobilių modeliuose reikia EGR vožtuvą atjungti ir programiškai, ir fiziškai. EGR vožtuvo atjungimas trunka nuo 2 iki 4 valandų. 

Galimybė bet kada atkurti gamyklinius nustatymus.